اجزای اصلی ماشین های cnc

اجزای اصلی ماشین های cnc

اجزای اصلی ماشین های cnc

برنامه ماشین-واحد کنترل ماشین-نرم افزار ماشین-موتورها-اجزای مکانیکی

1-برنامه ماشین:مجموعه ای از اعداد،حروف و نشانه های است که به ماشین دستور میدهد که چه کارهایی باید انجام دهد.

2-واحد کنترل ماشین :سیستمی است که میتوان یک یا چند محور را در همین کار کنترل کند و در موقعیت مکانی خاص و مورد نظر قرار گیر که شامل مواردی چون(درایو،موتور،psp)میباشد.

3-نرم افزار ماشین :ماشین های cnc با اکثر برنامه های طراحی اعم از دو بعدی و سه بعدی توانایی انجام کار ندارند.اما با توجه به اینکه توسط دستگاه cncخواندن،...........افزار مخصوص دستگاه آرت کم (artcam) کپی میشود تا دستگاه توانایی خواندن و اجرای طرح را داشته باشد.

4-موتورها:که در نوع stepmotor،seyvo motor موجود هستند.

step motor:این موتورهای دارای ساختمان ساده و کم جم به قیمت مناسب میباشد.که از ان ها در دستگاهcnc ساده با دقت بالا استفاده میشود

seyvo motor:این موتور ها نسبت step motor سرعت بیشتری دارد.

اجزای مکانیکی دستگاه:که شامل بدنه ،بلبرینگ ها،محورها و اسپیندل ها و.... میباشد.

انواع محورها:دستگاه های cncاز نوع دو محور ballscrooودنده شانه ای مورب تشکیل شده اند.

اسپیندل :اسپیندل های دستگاه cnc با توجه به اندازه و کارایی دستگاه دارای سرعت بیشتر و قدرت های متفاوتی هستند که هرچه دستگاه دارای ابعاد بزرگتر باشد قدرت و سرعت اسپیندل هابیشتراست.

نگهداری:این دستگاه ها با توجه به شرایط و محیط کار فعالیت های که انجام میدهند باید مداوم تمام محور بلبرینگ ها روغن کاری شود.

اپراتوردستگاه:افرادی که با این دستگاه کار میکنندباید مسط به نرم افزار کرل باشند تا استفاده بیشتری از دستگاه داشته باشندو همچنین توصیه میشودکه کاررا با نرم افزاری اموزش ببنید.تا دقیق تر و سریع تر وبا کیفت بهتری کارها انجام شود

پرسش و پاسخ