بهبود چاپ مرکب سفید در فرایند فلکسوگرافی

بهبود چاپ مرکب سفید در فرایند فلکسوگرافی

همواره نارضایتی صاحبان برند ها از کیفیت پایین چاپ مرکب سفید فلکسو ، به ویژه بر سطوح شفاف ، با وجود تلاش مؤثر صنعتگران چاپ ، مطرح بوده است . انتقال ضعیف مرکب سفید ، موجب ایجاد لکه و سفیدک (pinholing) می شود که در درجه اول درخشش ، اشباع و وضوح رنگی چاپ های روی هم را تحت تاثیر قرار می دهد . بنابراین چنین نقیصه ای تنها بر ظاهر چاپ اثر گذار نیست ، بلکه موفقیت کل فرایند تولید را تحت تاثیر خود قرار می دهد .

برخی متخصصان چاپ ، به منظور جبران نواقصی مانند لکه و رگه رگه شدن (mottle) به دنبال راه حل های متعددی گشته اند. مانند :

-تغییر آنیلوکس ها

-کاهش سرعت چاپ

-دوبار چاپ کردن رنگ سفید

متاسفانه همه این روش ها بدون اینکه نتیجه موفقیت آمیزی به دست دهند ، به افزایش هزینه تولید و طولانی شدن زمان های کاری منجر می شد و مرکب سفید ، درخشان تر و سفید تر چاپ نمی شد.

در سال 2012 کارخانه CSW برای بهبود انتقال مرکب سفید در چاپ فلکسو رول عریض به شرکت MacDermid Printing Solutions پیشنهاد همکاری داد. پس از مشاوره با کارشناسان تخصصی این شرکت به این توافق رسیدند که یافتن راهکاری مناسب برای رسیدن به یک دستی و اپاسیته مطلوب در مرکب سفید مزیتی ارزشمند برای کل صنعت چاپ فلکسو است .

هر دو کمپانی به طور همزمان در میانه پروژه تحقیق و توسعه بودند ، بنابراین فرصت همکاری آنها 2 سال تمدید شد . در آن زمان تیم تحقیق و توسعه کمپانی CSW گزینه های متعددی برای آماده سازی سطح کلیشه چاپ مرکب سفد ، ایجاد کرده و آزمون هایی برای یافتن بهترین ترکیب میان جنس کلیشه ای و چسب آن انجام داده بودند .

مارک بوکانان ، مدیر تولید بخش کلیشه سازی CSW یادآور می شود :«دستاورد های ما در آن زمان به شدت تحت تاثیر کلیشه ها ، محدود می شد و این مشکل راه حل های ما را نیز محدود تر می کرد .»

از سوی دیگر ، «دیوید رسچیا» کارشناس ارشد توسعه کاربری های شرکتMacDermid توانست در زمانی کوتاه با به کارگیری مواد فتوپلیمر در آزمایش ها به نتایجی دست یابد . وی میگوید « هر دو کمپانی تصمیم گرفتند که این آزمایش ها را به مرحله بعد یعنی آزمایش اجزای فرایند چاپ شامل مشخصات سطحی کلیشه ، میزان سختی کلیشه ، دنسیته های چسب کلیشه و ظرفیت های آنیلوکس برسانند . همه گزینه ها به طور همزمان در یک فرایند چاپ امتحان می شدند . هدف ما ارزیابی همه متغیر ها و تعیین بهترین ترکیب در نشست یکنواخت مرکب و افزایش اپاسیته آن بود . »

البته این معیار ها در یک چاپ با سرعت بالا و با استفاده از مرکب های سفید معمولی پایه حلالی سنجیده می شد . لازمه کلیدی تحقیق ها یافتن راهی برای بهبود چاپ مرکب سفید بدون تغییر فرمولاسیون مرکب ، کاهش سرعت چاپ یا افزایش مصرف مرکب بود.

می دانیم که تیتانیوم دی اکسید اصلی ترین جزء تشکیل دهنده مرکب سفید است و نقش تعیین کننده در قیمت آن دارد . بنابراین هر آنچه که در این بخش به طور مثبت حاشیه سود چاپخانه را افزایش دهد امتیاز و چالش مهم این تحقیق خواهد بود.

 

ساخت الگو برای مرکب سفید

تیم تحقیقاتی به منظور انجام یک آزمایش بدون نقص و جامع ، یک فرم چاپی طراح کردند که شامل 270 ترکیب از انواع میزان های سختی کلیشه ، الگوهای میکرونی برای شکل های روی کلیشه با فراوانی های متنوع ، انواع بافت در جنس سطح کلیشه و انواع دنسیته در چسب کلیشه ، همگی هماهنگ با رزولوشن های متنوعی از آنیلوکس (LPI) بود .

کلیشه های آزمایش در نهایت در شیوه های مختلف و هر بار در یک ماشین چاپ رول با عرض بیش از 50 اینچ قرار گرفتند.

در این آزمایش از چهار یونیت چاپی ، سه آنیلوکس مختلف و چند اسیلو کلیشه استفاده شد . در همه واحد های چاپی نیز یک فرمولاسیون مشترک با ویسکوزیته یکسان برای مرکب سفید به کار گرفته شد . ویسکوزیته ای که اغلب در چاپ های سرعت بالا بدست می آید .

برای این آزمایش از فیلم پلی اتیلن به عنوان یکی از رایج ترین بستر های چاپ در فلکسو رول استفاده شد . همچنین چند نمونه از مرکب سایان روی مرکب سفید چاپ شد تا اثرات نشست مرکب برای چاپ چند رنگ برس شود . هر کدام از کلیشه ها پیش و پس از آزمایش به طور مشخص کد گذاری ، عکسبرداری و اندازه گیری شدند . اندازه هایی که برای آماده سازی سطح کلیشه و الگوی اشکال میکرونی انتخاب شده بود ، همه بر اساس روش های معمول فعلی در چاپ فلکسو و همچنین برخی روش های جدید توسط تیم تحقیقاتی بود .

«برایان مور» مهندس ارشد بخش پیش از چاپ کمپانی CSW می گوید :«مرکب سفید به طور معمول به خوبی خشک نمی شود یا به طور یکدست نشست نمی کند ، که هر دو موجب اثرات لکه مانند (Pinholing) می شوند ، که در میان چاپچیان به رگه دار شدن (mottling) معروف است . با مشاهده دقیق و سنجش رفتار مرکب سفید در چاپ پذیری و تمایل به چسبندگی انواع بستر های چاپی ، روشی برای آماده سازی سطح کلیشه یافتیم که به خوبی با ماده جدید فتوپلیمری MacDermid کار می کرد . »

این آزمایش در چاپی با سرعت تولید بیش از 1500 فرم در دقیقه و با استفاده از مرکب پایه حلال و تشکیل شده از پیگمنت تیتانیوم دی اکسید ، انجام شد . نتایج توسط اسپکتروفتومترها و اپاسیتومتر ها در چهار مکان مجزا یعنی چاپخانه ، MacDermid ، CSW و کمپانی مرکب سازی ارزیابی و در یک صفحه گسترده برای مقایسه و آنالیز جمع آوری شد.

مور یادآور شد که برای رسیدن به عملکرد بهتر در روش های متعدد آماده سازی کلیشه و از بین بردن هرگونه اختلاف ، اجزای معینی از این آزمایش در مکان های چاپی مختلف و حتی با سرعت های تولید بیشتر و با بیش از یک میلیون نمونه تکرار می شد ، زیرا اضافه شدن این اطلاعات صحت آزمایش را تقویت م کرد .

پرسش و پاسخ