روند جریان جوهر اکوسالونت

روند جریان جوهر اکوسالونت

در اوایل سال 2000 جوهر Eco-solvent برای چاپگرهای جوهرافشان تولید شد و جایگزین جوهر lite-solvent یاmild-solvent  شد.این جوهر در پاسخ به نیازهای صنعتی بهترین انتخاب و بسیار مشتری پسند در برابر جوهر های اکوسالونت   strong یا aggressive می باشد.
درگذشته،این تکنولوژی بزرگ برای دستگاه های چاپ فلت و روتاری بود که نیاز به 3 الی 4 ماه برای تولید داشت که برای محیط زیست بسیار مضر بود ولی زمان تولید این جوهر در دستگاه های چاپ پارچه دیجیتال به 1 الی 2 هفته کاهش یافته است.جوهر اکوسالونت اجازه ی چاپ در محیطی بسته را بدون ایجاد هیچ گونه حفاری به دستگاه می دهد.
جوهر strong solvent در برابر Eco-solvent
جوهر Strong solvent متشکل از مقادیر زیادی از ترکیبات آلی فرار که برای انسان و محیط زیست مضر می باشد و نیاز به تهویه و استخراج برای حفظ سلامت اپراتور دستگاه دارد. بسیاری از آن ها بوی ماندگاری روی PVC و دیگر ماده ها دارد که برای چاپ تصاویر در فضای داخلی نامناسب است.برعکس،جوهر Eco-solvent مقادیر کمی از ترکیبات آلی فرار را شامل می شود و با وجود تهویه مناسب و بوی کم ناشی از آن و همچنین بی خطر بودن این جوهر، قابلیت استفاده در فضای داخلی محیط اداره و ... را دارا می باشد.
جوهر Eco-solvent بر عکس strong-solvent  مانع از  گرفتگی نازل ها می شود.بنابراین نیازی به تمیز کردن مداوم هد ها نمی باشد.

پرسش و پاسخ