ساب تانک دستگاه چاپ بنر

ساب تانک دستگاه چاپ بنر

ساب تانک یا همان مخزن ثانویه مرکب که وظیفه آن ذخیره و تامین مرکب برای هد ها میباشد. درب ساب تانک دارای  یک شناور(سنسور)میباشد .که پس از پر شدن ساب تانک تا حدود3/4ظرفیت خود دستور قطع پمپ  مرکب را به کرییج برد ارسال میکند و پس از کم شدن جوهر تا 2/1ظرفیت خود مجدد دستور پمپ مرکب رابه کرییج برد ارسال میکند.

 

پرسش و پاسخ