طریقه کنترل قسمت های برق دستگاه چاپ نوین تاک توسط مولتی متر

طریقه کنترل قسمت های برق دستگاه چاپ نوین تاک توسط مولتی متر

 طریقه کنترل قسمت های برق دستگاه چاپ نوین تاک  توسط مولتی متر
دستگاه  مولتی متر برای اندازگیری بیشتر پارامتر ها اعم از – ولتاژ , (  DC-AC ) , جریان مقاومت , تست دیود , تست خازن , تست سلف و... می باشد .
اندازگیری پارامتر های کاربردی در دستگاه های چاپ بنر و فلکس نوین تاک به شرح زیر می باشد .
در دستگاه های چاپ نوین تاک ولتاژهای زیادی مورد استفاده است
1-  ولتاژ  12   V DC   یا مستقیم , برای تغذیه برد ها
2-  ولتاژ  24 V   DC  یا مستقیم , برای تغذیه پمپ ها و مگنت ها
3-  ولتاژ 28V      DC یا مستقیم , برای تغذیه هد ها
4-  ولتاژ 36   V  DC یا مستقیم , برای تغذیه موتور ها
5-  ولتاژ 220 V AC  یا متناوب و یا همان برق شهر برای تغذیه کل دستگاه

برای اندازه گیری ولتاژ DC  یا مستقیم در مولتی متر  ,  باید سلکتور مولتی مکتر را روی برق DC  استاندار  (....) نشان داده شده , قرار دهیم و سیم های مشکی  و قرمز که به ترتیب منفی و مثبت می باشد را به خروجی پاور ها که آنها نیز با علامت V+   و V -  (com ) نشان داده شده است  متصل نموده  و عدد روی   LCD  مولتی متر نشان دهنده ی مقدار ولتاژ پاور می باشد .
برای اندازگیری ولتاژ AC   یا متناوب و یا همان برق شهر , سلکتور مولتی متر را  برروی  برق AC   که با علامت استاندارد (   ) نشان داده شده , قرار دهیم  و دو سر سیم مولتی متر را به محل مورد نظر برای اندازگیری متصل کنیم و عدد روی LCD نشان دهنده ی مقدار ولتاژ برق شهر است .
حال برای اطمینان از قطع نبودن یک سییم در طول مسیر آن ,  می توان سلکتور مولتی متر را روی علامت (      )  ویا  
(       )  قرار داد و با اتصال دو سر سیم مولتی متر به دو سر سیم مورد نظر , صدای بوق از مولتی متر شنیده میشود که نشان دهنده قطع نبودن سیم میباشد و در صورت نزدن بوق ,  سیم در قسمتی قطعی قرار دارد

پرسش و پاسخ