نکاتی در مورد نگهداری از دستگاه لیزر

نکاتی در مورد نگهداری از دستگاه لیزر

نکاتی در مورد نگهداری و حفاظت دستگاه لیزر:

1-کپسول اتش نشانی

2-بیمه اتش سوزی دستگاه و محل اشتغال

3-برای تمیز کردن آینه ها و لنز از گوش پاک کن و الکل پزشکی استفاده شود و همچنین به دلیل چرب بودن که با عث جمع شدن دود روی سطح ان میشود استفاده از الکل صنعتی ممنوع میباشد.

4-برای تمیز کردن خروجی لیزر از تیوپ 2ماه یکبار به وسیله گوش پاک کن و الکل پزشکی استفاده شود.

5-اپراتور دستگاه لیزر باید حتما با نرم افزار کرل اشنایی کامل داشته باشد.

6-برای خارج کردن دود ایجاد شده به وسیله دستگاه ملزومی در محل کار بهتر است از لوله پولیکا15استفاده شود.زیرا دوام ان در برابر افتاب نسبت به سایر لوله های دیگر بیشتر است.

7- اب چلیربا توجه به نمودار پشت دستگاه باید تا خط نرمال باشد و همچنین برای چلیر از اب معقطر استفاده میشود.

8-شرایط اب و هوایی نیز برای دستگاه لیزر تاثیر گذار است

9-تنظیمات دستگاه لیزر:دستگاه باید از لحاظ تنظیمات اینه ها و میز کار وتراز بودن دقیق باشد.

به راحتی و با سرعت بیشتر اجناس را مانند (چوب،پلاستیک،و...)تحمل کرد.

10-در فصل زمستان زمانی که دمای هوا به زیر صفر درجه میرسد محیط کارگاه بین 22تا26درجه تنظیم باشددرغیراین صورت باعث شکستی تیوپ لیزر میشود.

 

 

پرسش و پاسخ