بازدید سالیانه ی متخصصان چینی از دستگاه های نصب شده در شهرهای مختلف

بازدید سالیانه ی متخصصان چینی از دستگاه های نصب شده در شهرهای مختلف

امسال هم متخصصان چینی همکاری کننده با شرکت نورا نوین تاک همانند سالیان گذشته  با حضور در ایران و بازدید ا ز دستگاههای نصب شده در شهر های مختلف ایران از جمله اردبیل ، همدان، البرز، تهران و...از کیفیت دستگاهها و بازخورد نظرمشتر یان کسب رضایت کردند. متخصصان چینی در ایران ازانواع دستگاههای لیزرو  سی ان سی و... که محصول همکاری شرکت نورا نوین تاک وطرف چینی است   بازدید به عمل اورده  و اینچنین است که شرکت نورا - نوین تاک به تعهد خود که همانا جلب رضایت مشتریان از طریق ارائه ی محصولات با کیفیت و  خدمات در خورمشتریان گرامی  است متعهد مانده است .