مرگ رسانه های کاغذی فرا می رسد ؟

مرگ رسانه های کاغذی فرا می رسد ؟

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره آینده رسانه های نوشتاری و اینکه آیا رسانه های دیجیتال جایگزین رسانه های نوشتاری خواهند شد ؟ مطرح کرد : در محدودترین حالت ها روزنامه ها و نشریات کاملا نمی میرند ؛ مانند اتفاقی که پیش از این در قبال تلوزیونو رادیو افتاد .

به گزارش ایسنا ، حسین انتظامی ، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص آینده رسانه های نوشتاری اظهار کرد : رسانه های دیجیتالی هم می توانند جایگزین رسانه های نوشتاری باشند و هم نه . به جهت اینکه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قدرت پیش بینی 10 ساله حتی توسط کارشناسان آن رسانه وجود ندارد آنقدر در این تحول سرعت وجود دارد که حتی متخصصان نمی توانند آن را مطرح کنند . این فناوری و بعضی تغییرات جامعه شناختی سبب شده است الگوی مصرف رسانه تغییر کند .

انتظامی در ادامه مطالب بالا عنوان کرد : در حال حاضر بیش از  10 سال است در آمریکای شمالی و اروپای غربی مصرف سرانه کاغذ کاهش پیدا کرده است در حالی که مطابق شاخص های توسعه انسانی مصرف سرانه کاغذ یکی از موارد توسعه یافتگی  است اما علت کاهش مصرف سرانه  کاغذ در امریکای شمالی و اروپای غربی توسعه نیافتگی نیست بلکه مدل ها عوض شده است  . در این میان همزمان دو اتفاق افتاده است ؛ یکی ظهور باند پهن (برودبند) است که جای «برود کست» را می گیرد و دیگری تلفن های هوشمند ؛ لذا دیده می شود در حال حاضر نسل جوان در خارج از کشور روزی چهار- پنج ساعت با موبایل خودشان کار می کنند و همزمان ایمیل خود را چک می کنند ، تلفن خود را جواب می دهند ، به عنوان سرگرمی از آن استفاده می کنند  ، همزمان کسب خبر می کنند  و حتی ممکن است مطلبی را بنویسند که همه در قالب یک ابزار است  . درنتیجه همه این اتفاقات به سمتی می رود که کاغذی ها حذف شوند .

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در خصوص حذف رسانه های کاغذی و عمر آن ها در کشور ما گفت : این روند اگر به کشور هایی مثل ما برسد فکر می کنم تا هشت سال دیگر نمی توانیم  از حالا اعلام کنیم که مرگ رسانه های کاغذی فرا رسیده است در عین حال حتی در محدودترین حالت ها روزنامه ها و نشریات کاغذی کاملا نمی میرند . عین اتفاقی که در قبال تلوزیون و رادیو افتاد .