نمایشگاه صنعت چوب تهران 12 الی 15 بهمن

نمایشگاه صنعت چوب تهران 12 الی 15 بهمن

با لطف خداوند متعال شرکت نورا در نمایشگاه صنعت چوب 12 تا 15 بهمن حضور داشت و انواع سی ان سی های حک و برش چوب خود را عرضه کرد.

شرکت نورا نوین تاک در این نمایشگاه انواع سی ان سی های حک و برش تخت وسی ان سی های روتاری و 8 کله خود را عرضه کرد و خوشبختانه با استقبال گسترده مشتریان رو به رو شد.