پیوند موفقیت آمیز بینی حاصل از چاپ سه بعدی به صورت بیمار

پیوند موفقیت آمیز بینی حاصل از چاپ سه بعدی به صورت بیمار

پزشکان از پیوند موفقیت آمیز بینی که با کمک فناوری چاپ سه بعدی ساخته بودند  ، به صورت یک بیمار 14 ساله خبر دادند .

به گزارش ایرنا این بیمار که بینی خود را بر اثر یک سانحه از دست داده بود ، اولین فرد در آمریکا است که یک بینی حاصل از چاپ سه بعدی دریافت کرده و به گفته پزشکان بیمارستان مونت سینای ، حس بویایی و چشایی اش را نیز  باز یافته است .

پزشکان بیمارستان مونت  سینای بینی را بر اساس نمونه های گرفته شده از اعضای خانواده بیمار از طریق چاپ سه بعدی تولید کردند و برای بازیابی تمامی عملکردهای بینی ، آن را مطابق چهره و نیاز های عروق خونی  بیمار تغییر دادند.

دکتر نال داگان که هدایت این جراحی را بر عهده داشت ، گفت : روند طی شده شبیه پیوند بینی است . این رویه می تواند موفقیتی در بازسازی چهره به شمار رود زیرا بیمار هرگز نباید درگیر مسائل همیشگی پیوند مانند پس زدن عضو و یا درمان های  مادام العمر سرکوب کننده ایمنی باشد .

فرآیند پیوند بینی جدید در اوایل سال 2015 آغاز شد و در این سال  ، اولین جراحی روی صورت بیمار صورت گرفت ؛ در جریان این عمل جراحی پزشکان گسترش دهنده هایی را در زیر بقایای پوست بینی وی گذاشتند تا فضا به اندازه ی کافی در زیر پوست این بیمار برای پیوند یک بینی  جدید ایجاد شود .

پزشکان بینی جدید را از طریق فناوری چاپ سه بعدی  و با استفاده از الگوهای خانوادگی بیمار درست کردند و با خصیصه های چهره وی منطبق کردند . سپس پزشکان در ماه ژوئن در جریان یک عمل جراحی دیگر که 16 ساعت به طول انجامید ، بافت و رگ های خونی را از ران بیمار گرفتند ، مقدار زیادی از بافت سوخته را از صورت وی برداشتند ، بینی جدید را گذاشتند  و سپس پوست اطراف این پیوند را بازسازی کردند .

در جریان چهار عمل جراحی و آزمایشات پیگیری دیگر ، حس های بویایی و چشایی بیمار بازگشت . این پیوند دائمی و انعطاف پذیر است و نیازی به تعویض آن نخواهد بود.

پزشکان امیدوارند که این روش گزینه قابل دوامی برای سایر بیماران مبتلا به ناهنجاری های شدید چهره باشد که نیاز به جراحی ترمیمی دارند .