گفتگوی آقای علیرضا هادی مدیر عامل مجموعه نورا نوین تاک در مصاحبه با خبر گزاری کتاب ایران - ایبنا

گفتگوی آقای علیرضا هادی مدیر عامل مجموعه نورا نوین تاک در مصاحبه با خبر گزاری کتاب ایران - ایبنا

مدیر عامل شرکت نوین تاک در مصاحبه با خبرگزاری کتاب ایران –ایبنا از مشکلات صنعت چاپ و نقش بخش دولتی در تقویت جایگاه صنعت چاپ دیجیتال می گوید.
اقای علیرضا هادی مدیر عامل مجموعه ی نوین تاک به نقش بخش دولتی در تقویت جایگاه صنعت چاپ  دیجیتال اشاره کرد.وی معتقد است که برای ایجاد و تقویت فرهنگ توجه به چاپ دیجیتال به هماهنگی کل مدیران اجرایی نیاز است.این فعال حوزه ی چاپ دیجیتال همچنین به اسیب های فعالیت در این حوزه قدرت  و تاثیر بالای شایعات در فضای بازار اشاره کرد.
 اقای هادی در باره مشکلات صنعت چاپ دیجیتال ،به اهمیت موضوع دستیابی به تکنولوژی روز دنیا در حوزه ی چاپ دیجیتال اشاره کرد و گفت :"اشنایی  بادانش روز موجب حرکت جدی در عرصه ی تولید داخل خواهد شد."
به گفته ی مدیر عامل شرکت نوین تاک(نورا) ،18 سال از تولد صنعت تکنولوژی چاپ دیجیتال می گذرد اما همچنان دست ما از تکنولوژی های "های تک"کوتاه است و این در حالی است که ما با وجود جوانان تحصیل کرده و توانا ظرفیت بالایی در این حوزه داریم.
وی با اشاره به فعالیت مجموعه ی انسانی  نوین تاک برای دست یابی به دانش روز گفت :"اعزام تکنسین به خارج از کشور و حضوردر نمایشگاههای بین المللی خارج از کشور،از جمله تلاش های ما در عرصه ی کسب دانش چاپ دیجیتال است"