‌ ‌ نگاهی به روش دات ماتریکس تولید هولوگرام

‌ ‌ نگاهی به روش دات ماتریکس تولید هولوگرام

هولوگرام ها امروز بیشتر و بیشتر به دنیای چاپ و بسته بندی وارد می شوند. اهمیت تولید این محصول امنیتی به نوعی ضامن کیفیت محصول و فرآورده اصلی است.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، در ادامه ننگاهی کردیم به روش تولید دات ماتریکس هولوگرام.در این روش تولید هولوگرام کاملا به صورت دیجیتال است.

تصویر به صورت دیجیتال برای ماشین دات ماتریکس تعریف شده و سطح حساس به نور با فرمان کامپیوتر توسط نور لیزر که از نوع هلیوم کادمیوم است نگاشته می‌شود.

در این شیوه تولید سطح هولوگرام به صورت نقاط فرورفته ظاهر خواهد شد که این فرورفتگی‌ها در مقیاس میکرون است و در زیر نور معمولی و با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیست.

بسته به میزان عمق این نقاط، شکست نور متفاوت بوده و سطح هولوگرام به صورت رنگی دیده می‌شود. حال برای ایجاد عمق و شکست نور در سطح حساس، این سطح در راستای‌ X وYحرکت می‌کند و منبع تابش ثابت است یا زاویه تابش لیزر تغییر کرده و سطح حساس به نور ثابت می‌ماند.

از خصوصیات این هولوگرام اینکه اگر دو هولوگرام یکسان در دو زمان متفاوت به وجود آید، با بررسی‌های جزیی معلوم خواهد شد که بین دو نسخه یکسان، تفاوت‌های دقیق و ماهرانه‌ای وجود دارد که همین ویژگی کپی برداری از هولوگرام را غیر ممکن می‌سازد.

نوع نوری که هولوگرام با آن دیده می‌شود نقش مهمی در پی بردن به کیفیت هولوگرام ایجاد می‌کند. برای دیدن هولوگرام یک لامپ 12 ولت، 75-50 وات و یک لامپ هالوژن دارای خاصیت پیزو الکتریکی 16MR- استفاده می‌شود. منبع نور باید بالا و در فاصله کمتر از 100 سانتی‌متر نسبت به هولوگرام و در زاویه تقریبی 45 درجه قرار گیرد.

 منتشر شده در : اخبار چاپ