نانو بنر نوین تاک و مدیاهای چاپ printing accessories

کاغذ فتو گلاسه

مناسب جهت استفاده : Indoor , Eco Solvent

وزن واحد : 190g – 200g – 230g

طول : 30 متر

عرض : 91 _ 107


پرسش و پاسخ