استند x stand

استند ( لوله قاب فنري )

داراي فنر ، گوشه و فنر به طول دلخواه

که کاربر مي تواند هر اندازه ابعاد تا بلوکه مورد نيازش باشد را بسازد.

 

 


پرسش و پاسخ